Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης

Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου


Για λεπτομέρειες προγραμματισμού και εγγραφής ραδιοφάρων τύπου EPIRB και ELT, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, αντίστοιχα, στους πιο κάτω συνδέσμους:

ΥΦΥΝ: https://www.dms.gov.cy/dms/shipping.nsf/home/home?openform
ΤΠΑ: http://www.mcw.gov.cy/mcw/dca/dca.nsf/DMLcontact_us_gr/DMLcontact_us_gr?OpenDocument